Chính Sách Bảo Mật

Các thông tin cá nhân của Quý Khách trên Internet là rất quan trọng đối với Poipet.net cũng như chủ sở hữu là Poipet Entertainment Co., Ltd (viết tắt là PE). Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin cá nhân có được để giúp Quý Khách an tâm thưởng thức các trò chơi trực tuyến tại Poipet.

Dưới đây là phần giải thích chính sách bảo mật đối với các thông tin mà chúng tôi yêu cầu Quý Khách cung cấp:

 • Giới thiệu
 • Thông tin yêu cầu là gì và với mục đích gì?
 • Thông tin Khách truy cập
 • Bảo mật
 • Sử dụng và Lưu trữ thông tin cá nhân
 • Bảo mật dữ liệu
 • Giới hạn bảo mật
 • Ai nhận được thông tin của Quý Khách?
 • Giám sát
 • Truy cập thông tin cá nhân của Quý Khách và quyền của Quý Khách
 • Quản cáo và từ chối
 • Cookies
 • Đồng ý với Chính sách bảo mật
 • Chúng tôi là ai?

 

Giới Thiệu

Trang web này được xây dựng bởi Poipet Entertainment Co., Ltd. Chúng tôi rất coi trọng sự bảo mật của Khách Hàng. Chúng tôi muốn cung cấp đến Quý Khách dịch vụ an toàn và môi trường giải trí thú vị nhất. Chúng tôi yêu cầu Quý Khách đọc kỹ Chính sách bảo mật (“Chính sách”) của chúng tôi để biết cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách.

Để có thể cung cấp đến Quý Khách dịch vụ hoàn thiện, chúng tôi đôi lúc cần yêu cầu Quý Khách cung cấp thông tin cá nhân. Chính sách này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp khi Quý Khách sử dụng dịch vụ của Poipet. Chính sách này cũng cung cấp đến Quý Khách thông tin về cookies.

Quý Khách có thể được yêu cầu gửi thông tin cá nhân bất cứ lúc nào (ví dụ Họ tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh hoặc các thông tin giao dịch) khi Quý Khách sử dụng Dịch vụ và trang web. Khi nhận được các thông tin cá nhân của Quý Khách, chúng tôi sẽ lưu trữ theo qui định của pháp luật hiện hành. và sử dụng những thông tin cá nhân này theo đúng như quy định của pháp luật với sự cẩn thận cao nhất theo tiêu chuẩn của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể giám sát việc Quý Khách sử dụng Site. Có thể bằng cách theo dõi số lần Quý Khách truy cập vào site, các trang Quý Khách truy cập, và tên miền gốc của dịch vụ Internet mà Quý Khách sử dụng. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ khách hàng. Dữ liệu sẽ được tổng hợp hoặc thống kê dưới dạng số liệu, điều này có nghĩa là chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân từng khách hàng.

Thông Tin Yêu Cầu Là Gì Và Với Mục Đích Gì?

Trong quá trình Quý Khách đăng ký tài khoản tại Poipet, chúng tôi sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân như họ tên, email, mật khẩu truy cập và yêu cầu xác nhận Quý Khách đủ 18 tuổi hoặc hơn, trong trường hợp Quý Khách thuộc các quốc gia quy định độ tuổi hợp pháp để sử dụng Dịch vụ của Poipet là lớn hơn 18. Chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách để xác nhận giao dịch, cung cấp cho Quý Khách các sự kiện hoặc bản tin, dịch vụ Chăm sóc khách hàng và dịch vụ Games hoàn hiện. Trong trường hợp chúng tôi gửi bản tin và Quý Khách không muốn nhận, Quý Khách có thể ngưng nhận bản tin bằng cách làm theo hướng dẫn gửi kèm. Tên đăng ký tài khoản phải là tên thật của Quý Khách. Ngoài ra, việc cung cấp các thông tin tài khoản xác thực là rất quan trọng vì các thông tin này sẽ phục vụ cho việc xác nhận giao dịch và các mục đích khác đã nêu trên.

Khách hàng có thể thay đổi thông tin tài khoản bằng cách nhấp vào nút Tài khoản trong phần mềm tải về.

Thông Tin Khách Truy Cập

Trong quá trình Quý Khách truy cập vào các trang tại Site, một file văn bản ngắn gọi là “cookie” sẽ được tải về máy tính của Quý Khách. Nhiều trang web áp dụng cách này do cookie giúp nhà cung cấp trang web nhiều việc hữu ích như biết được máy tính (và có khi cả người sử dụng) có truy cập site trước đó hay không.

Poipet sử dụng Cookie và thu thập địa chỉ IP. Các thông tin có được từ cookie và địa chỉ IP giúp chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ truy cập tốt hơn và có thể phân tích hồ sơ khách truy cập Site. Những thông tin này không được dùng để tạo hồ sơ cá nhân của Quý Khách, các file dữ liệu lưu trữ thường xuyên được sàn lọc

Bảo Mật

POIPET cam kết nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân, thông tin chung và các thông tin khác có được từ Quý Khách và chúng tôi sẽ không cố tình tiết lộ các thông tin này cho bất cứ ai ngoài Poipet, ngoại trừ các trường hợp nêu trong Chính sách này.

Tất cả nhân viên Poipet phải tuân thủ các điều khoản của Chính sách. Chính sách quy định rằng các nhân viên bắt buộc phải bảo mật thông tin của Quý Khách nghiêm ngặt. Nghĩa vụ này vẫn có hiệu lực đối với nhân viên đã nghỉ việc tại Poipet.

Quý Khách cũng cần tự bảo mật thông tin. Mật khẩu truy cập tài khoản Poipet là thông tin mật, Quý Khách không cho hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ ai khác biết thông tin này.

Sử Dụng Và Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

Khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Poipet, chúng tôi có trách nhiệm sử dụng những thông tin này theo quy định pháp luật. Chúng tôi phải thu thập thông tin một cách minh bạch, giải thích những thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào( vui lòng tham khảo tại nhưng trang web cụ thể để hiểu thêm tại sao chúng tôi yêu cầu được biết thêm thông tin), và thông báo với quý khách nếu chúng tôi chuyển thông tin này cho một bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cho những mục đích sau:

 • Nhận dạng Quý Khách và tài khoản đăng ký.
 • Quản lý dịch vụ
 • Phân tích thống kê
 • Tiếp thị - xem phần “Tiếp thị và Từ chối” bên dưới
 • Phòng chống xử lý làm giả chứng từ
 • Thông báo những thay đổi tại Site và thay đổi Dịch vụ có thể ảnh hưởng đến Quý Khách.
 • Bảo đảm an toàn tài khoản
 • Nâng cấp dịch vụ

Các trường hợp sau đây, chúng tôi đảm bảo sẽ thông báo cho Quý Khách trước, khi cần sử dụng thông tin của Quý Khách vào các mục đích khác. Quý Khách cũng có quyền không chấp thuận các mục đích sử dụng sau đây:

Chúng Tôi Có Thể Sẽ Liên Hệ Quý Khách:

 • Liên quan đến các chức năng của Dịch vụ mà Quý Khách đăng ký để bảo đảm có thể cung cấp Dịch vụ đến Quý Khách.
 • Khi Quý Khách muốn nhận thêm các thông tin khác
 • Khi yêu cầu Quý Khách trả lời các bảng khảo sát dịch vụ (không bắt buộc)
 • Về các mục đích quảng cáo với sự đồng ý của Quý Khách (xem bên dưới)

Các thông tin của Quý Khách được bảo mật trừ các trường hợp việc tiết lộ là bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép (ví dụ, các cơ quan chính phủ, cơ quan luật pháp hoặc như miêu tả dưới đây, khi có sự vi phạm hoặc các nội dung không phù hợp tại Site) hoặc được miêu tả dưới đây, liên quan đến đối tác của chúng tôi. Thông thường, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của Quý Khách trong phạm vi Poipet; tuy nhiên đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bên thứ ba xử lý các thông tin này (ví dụ, nhà cung cấp trang chủ hoặc dịch vụ bảo trì, đại lý tra soát mức độ tín dụng và an toàn). Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để tiến hành kiểm tra các thiết bị Quý Khách sử dụng khi truy cập dịch vụ của chúng tôi vì mục đích tra soát rủi ro và bảo vệ cho chính Quý Khách. Việc tra soát có thể bao gồm hình thức cài đặt cookie hay một tập tin trong thiết bị của Quý Khách để thu thập và xử lý thông tin kỹ thuật trên thiết bị này. Bên thứ ba sẽ được yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của chúng tôi và không sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách cho mục đích kinh doanh của mình.

Chúng tôi cũng có thể sẽ chia sẽ thông tin cá nhân của Quý Khách cho các đối tác để quảng cáo, như miêu tả dưới đây.

Nếu chúng tôi nghi ngờ Quý Khách vi phạm hoặc có khả năng vi phạm quy định của Isle of Man, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách để thông báo cho bên thứ ba liên quan như cấp trên của Quý Khách, tổ chức giáo dục hoặc cơ quan luật pháp… về nội dung và hành vi của Quý Khách.

Thông tin của Quý Khách được lưu tại hệ thống của chúng tôi chừng nào Quý Khách vẫn còn sử dụng Dịch vụ, và hủy thông tin khi mục đích sử dụng đã hoàn tất, hoặc khi Quý Khách không muốn tiếp tục là thành viên của POIPET, tùy theo luật Bảo mật thông tin và yêu cầu hiệu chỉnh. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, chúng tôi có thể lưu lại các nội dung trao đổi (gồm nội dung chính, tên thành viên, ngày giờ) phát sinh từ việc sử dụng Site Poipet trong thời gian 12 tháng. Trường hợp thông tin cá nhân phục vụ cho các đối tượng chưa đăng ký nhưng có tham gia vào các dịch vụ của Poipet (ví dụ, các cuộc thi), các thông tin này sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để dịch vụ vận hành bình thường.

Chúng tôi cam kết tất cả các thông tin sẽ được giữ bí mật theo Luật Bảo vệ thông tin 2002 (luật của Tynwald)

Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi áp dụng các kỹ thuật để bảo vệ thông tin của Quý Khách, ví dụ:

 • Việc truy cập tài khoản được kiểm soát qua mật khẩu và tên truy cập, là các thông tin chỉ duy nhất Quý Khách có.
 • Thông tin cá nhân của Quý Khách được lưu tại các server bảo mật.

Chúng tôi thực hiện tất cả các cố gắng có thể để bảo vệ thông tin của Quý Khách. Tuy nhiên, Quý Khách nhận thức được rằng việc sử dụng Internet không phải bảo mật tuyệt đối, do đó chúng tôi không thể bảo đảm an ninh hoặc tính toàn vẹn thông tin của các thông tin chuyển đến hoặc nhận được từ Quý Khách thông qua Internet.

Giới Hạn Bảo Mật

Theo chế độ an ninh, quy định và luật pháp hiện hành, trong những trường hợp nhất định Poipet có thể sẽ được yêu cầu tiết lộ các thông tin có thể nhận dạng Khách hàng. Poipet sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hạn chế việc tiết lộ các thông tin trong các trường hợp sau:

 • Khi Poipet tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để phục vụ phiên tòa, cung cấp thông tin theo lệnh của tòa án hoặc các quá trình pháp lý khác; hoặc
 • Khi cần nhận dạng, liên hệ hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý đối với các cá nhân hay tổ chức để bảo vệ và/hoặc thực thi quyền lợi của Poipet.

Hơn nữa, chúng tôi được phép, và được Quý Khách ủy quyền, tiết lộ các thông tin cá nhân, họ tên, tên đường, thành phố, mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại, email và tên công ty cho bên thứ ba làm đại lý của Poipet nếu chúng tôi tin điều đó cần cho việc điều tra việc làm giả chứng từ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm tác quyền hoặc bất cứ hoạt động phi pháp khác hay những hoạt động dẫn đến trách nhiệm pháp luật của chúng tôi.

Ai Nhận Được Thông Tin Của Quý Khách?

Ngoài quyền có thể tiết lộ thông tin trong trường hợp cần thiết cho các bên như nêu trên, Chúng Tôi có thể cung cấp thông tin của Quý Khách với tư cách là thành viên của Poipet cho Nhân Viên của Chúng tôi hoặc Nhân Viên của các công ty liên kết với Poipet, cũng như nhà cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi (gồm các bộ phận về bảo đảm an toàn, tín dụng, hạn chế rủi ro và các bộ phận khác có thể liên quan). Các bên trung gian này có thể kiểm tra và lưu trữ các thông tin chi tiết trong hệ thống cơ sở dữ liệu mà Chúng Tôi cung cấp (Thông tin Chung hoặc Riêng Tư).

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin về Quý Khách cho phía trung gian cung cấp dịch vụ. Quý Khách cần đồng ý về quy trình Chúng Tôi có thể cung cấp, sử dụng và lưu trữ các thông tin cá nhân mà Quý Khách cung cấp cho Chúng tôi hoặc cho nhà cung cấp dịch vụ trung gian. Các thông tin này có thể được Chúng Tôi hoặc phía trung gian lưu trữ. Chúng Tôi được cho phép tạm treo hoặc khóa tài khoản thành viên Poipet của Quý Khách bất cứ khi nào dựa trên các thông tin cá nhân có nghi vấn mà Quý Khách hoặc bên trung gian cung cấp.

Giám Sát

Thông tin liên lạc với Quý Khách có thể sẽ được giám sát và lưu lại (ví dụ các cuộc điện thoại, email) vì mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ, phòng và chống làm giả chứng từ.

Truy Cập Thông Tin Cá Nhân Của Quý Khách Và Quyền Của Quý Khách

Quý Khách có quyền yêu cầu cấp bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi có được của Quý Khách và yêu cầu cập nhật các thông không chính xác. Phí hiện hành cho việc yêu cầu này là $10.

Vui lòng gửi yêu cầu cấp thông tin cá nhân đến địa chỉ Nhân viên Bảo vệ Thông tin (Data Protection Officer), Poipet Entertainment Co., Ltd

998F, Group 50, Kbal Spean Village, Poipet Commune, Auchav District, Banteay Meanchey Province, Poipet, Cambodia. Nội dung yêu cầu:

 • Viết ra yêu cầu của Quý Khách.
 • Gửi kèm chứng minh thư và địa chỉ (ví dụ, bản sao công chứng giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu và hóa đơn sinh hoạt gia đình hay sao kê giao dịch thẻ tín dụng).
 • Kèm theo phiếu $10 trả cho PE.
 • Ghi rõ thông tin cá nhân Quý Khách cần có, bao gồm tên tài khoản hoặc số tham chiếu nếu có.

Quý Khách có quyền yêu cầu cập nhật miễn phí các thông tin cá nhân không chính xác. Nội dung yêu cầu:

 • Viết ra yêu cầu của Quý Khách.
 • Gửi kèm các thông tin nhận dạng (số tài khoản, tên truy cập, thông tin đăng ký)
 • Ghi rõ thông tin sai và thông tin đúng cần sửa.

Quý Khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách vào các mục đích quảng cáo. Gửi yêu cần đến chúng tôi theo hướng dẫn sau:

 • Viết ra yêu cầu của Quý Khách (chỉ cần gửi email với tiêu đề “unsubscribe” )
 • Gửi kèm các thông tin nhận dạng (số tài khoản, tên truy cập, thông tin đăng ký)

Nếu Quý Khách không từ chối việc quảng cáo chung, mà đối với một kênh quảng cáo cụ thể (ví dụ, quảng cáo qua email hoặc điện thoại), vui lòng ghi rõ kênh quảng cáo mà Quý Khách từ chối nhận thông tin.

Tiếp Thị Và Từ Chối

Các thông tin cá nhân của Quý Khách có thể sẽ được chia sẽ cho các đối tác của Poipet và, trừ khi Quý Khách có yêu cầu từ chối, chúng tôi hoặc các tổ chức này có thể liên hệ với Quý Khách về các sản phầm, dịch vụ, các chương trình khuyến mãi… thông qua thư, điện thoại, tin nhắn, fax, email hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác.

Nếu Quý Khách không muốn nhận thêm các thông tin quảng cáo, Quý Khách có thể dừng ngay bất cứ lúc nào. Xem thêm phần “Truy cập thông tin cá nhân của Quý Khách và quyền của Quý Khách” phía trên.

Vui lòng lưu ý yêu cầu ngưng nhận thư quảng cáo có thể mất khoảng 5 ngày làm việc để có hiệu lực.

COOKIES

Một file cookies tạm thời sẽ được gửi đến máy tính của Quý Khách khi Quý Khách truy cập trang web www.poipet.net . Cookie là một chuỗi văn bản chứa các thông tin mà chúng tôi cài vào file cookie trong máy tính của Quý Khách để ghi nhớ Quý Khách trong lần truy cập sau. Chúng tôi có thể dùng các thông tin có từ các file cookies để tạo nên dữ liệu thống kê về việc Quý Khách truy cập Site. Quý Khách không bị buộc phải nhận cookie của chúng tôi. Quý Khách có thể nhận hoặc từ chối bằng cách điều chỉnh trình duyệt web.

Đồng Ý Với Chính Sách Bảo Mật

Mở tài khoản tại Poipet đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận với các điều khoản của Chính sách này. Chính sách đôi khi sẽ được cập nhật, vì thế Quý Khách cần theo dõi thường xuyên. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo tại trang này. Việc Quý Khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của Poipet đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản mới. Trường hợp không đồng ý với các thay đổi, Quý Khách nên ngừng sử dụng Site. Nếu có bất kỳ mâu thuẩn nào giữa các điều khoản này và các điều khoản cụ thể tại các trang khác của Poipet, các điều khoản mới nhất sẽ có giá trị cao nhất.

Chúng Tôi Là Ai?

Poipet Entertainment Co., Ltd

Địa chỉ: 998F, Group 50, Kbal Spean Village, Poipet Commune, Auchav District, Banteay Meanchey Province, Poipet, Cambodia.