Điều Khoản & Điều kiện

Trang này giải thích các quyền của Quý Khách khi truy cập và sử dụng website Poipet.net

Quý Khách vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của Poipet. Lưu ý rằng Thỏa thuận có giá trị như một bản cam kết mang tính pháp lý ràng buộc giữa Khách hàng và công ty Poipet Entertainment Co., Ltd (được đề cập trong đây là "Poipet" hoặc "Chúng tôi"), người sở hữu website www.Poipet.net. (hay "Site"). 

Ngoài Điều Khoản và Điều Kiện trong Thỏa thuận này, Quý Khách cần tham khảo Chính Sách Bảo Mật và các quy định, chính sách, Điều Khoản và Điều Kiện khác liên quan đến các sản phẩm và chương trình khuyến mãi đang có tại Site, cùng với các chính sách khác mà chúng tôi có thể sẽ thông báo cho Quý Khách bất cứ lúc nào sau này.

Khi nhấp vào nút "chuyển" trong mục Đăng ký tài khoản và sử dụng Phần mềm (được định nghĩa bên dưới), Quý Khách đồng ý với điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận, Chính Sách Bảo Mật và các quy định khác liên quan đến các sản phẩm và chương trình khuyến mãi đang có và các nội dung được cập nhật hoặc điều chỉnh, nếu có, theo các điều khoản bên dưới. Quý Khách lưu ý thêm nếu Quý Khách không tuân thủ "Thoả thuận" sẽ dẫn tới việc bị loại trừ, khóa tài khoản, mất tiền và/hoặc các biện pháp pháp lý phù hợp khác, như được nêu rõ dưới đây.

Việc truy cập và sử dụng Poipet trong phạm vi Isle of Man và trên toàn thế giới được công ty Entertainment Co., Ltd cung cấp dựa vào các điều khoản sau:

 1. Sử dụng dịch vụ của Poipet đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận các điều khoản này, có hiệu lực ngay lần truy cập đầu tiên. Nếu Quý Khách không chấp nhận các điều khoản sau, vui lòng không truy cập sử dụng và/hoặc có đóng góp gì vào dịch vụ của Poipet;
 2. Poipet có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào. Quý Khách cần theo dõi thường xuyên. Nếu Quý Khách tiếp tục sử dụng Poipet đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận những điều khoản được cập nhật hoặc thay thế. Nếu không đồng ý với sự thay đổi đó, Quý Khách nên chấm dứt sử dụng dịch vụ Poipet. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh giữa các điều khoản này và các điều khoản của từng thị trường riêng biệt đăng ở những mục khác của Poipet, thì các điều khoản của từng thị trường riêng biệt sẽ có hiệu lực cao nhất.
 3. Quý Khách chấp nhận chỉ sử dụng Poipet với các mục đích hợp pháp và không vi phạm, hạn chế hoặc ngăn cản quyền lợi của bất kỳ ai khác trong việc người đó sử dụng Poipet. Nghiêm cấm quấy rối, xâm hại hoặc gây bất lợi cho người khác, đăng tải các nội dung khiêu dâm, kích động hoặc phá hoại việc giao tiếp thông thường trong phạm vi Poipet.

CÁC KHÁI NIỆM

"Games" là hệ thống game trực tuyến có thể truy cập và/ hoặc được Site cung cấp;

"Cá cược thể thao" là các game về "Casino"hoặc, "Poker" và tất cả các dịch vụ và game trực tuyến khác có thể truy cập và/ hoặc được Site cung cấp;

"Thiết bị" là các trang thiết bị truy cập, bao gồm các thiết bị như máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kĩ thuật số cầm tay, điện thoại PDA... được sử dụng để truy cập Site và tham gia Dịch vụ; 

"Thông tin" là các thông tin cung cấp tại Site bao kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao, tỉ lệ cược và thông tin cược...;

"Phần mềm"; là bất cứ chương trình máy tính, file dữ liệu hoặc các nội dung nào cần được cài đặt trên Thiết bị của Quý Khách để có thể sử dụng, truy cập và tham gia Dịch vụ nhằm mục đích sử dụng, truy cập, và tham gia vào các dịch vụ kể trên tại Site thông qua Thiết bị của Quý Khách;

"Dịch vụ" là phần mềm và Games.

VIỆC CẤP PHÉP / BẢN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Poipet là công ty hoạt động trong lĩnh vực Cá cược thể thao và Casino trưc tuyến qua các thiết bị điện tử toàn cầu được cấp phép và quản lý bởi Isle of Man .Trong thời gian hoạt động dưới sự điều hành của mình, Poipet có quyền chuyển nhượng các hoạt động kinh doanh này sang tổ chức khác bất cứ lúc nào.

Điều khoản và điều kiện của Poipet quy định Quý Khách có quyền cá nhân, không thể chuyển nhượng, và không độc quyền khi sử dụng Phần mềm Poipet, quyền truy cập website Poipet qua các Thiết bị, và quyền tham gia các Games tại site.

Quý Khách nhận thức và đồng ý rằng Phần mềm Quý Khách có thể truy cập là một phần của Dịch vụ và thuộc sở hữu của Poipet và/hoặc nhà cấp phép, rằng Quý Khách không có quyền sở hữu đối với các Phần mềm này. Quý Khách được quyền sử dụng Phần mềm của Poipet với tư cách cá nhân. Lưu ý rằng Phần mềm không dành cho (i) cá nhân dưới 18 tuổi, (ii) cá nhân dưới tuổi quy định của Pháp luật địa phương, (iii) cá nhân truy cập site từ các nước cấm truy cập, (iv) nhân viên, người thân của nhân viên Poipet và bất kỳ đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Poipet ("người thân" bao gồm vợ chồng, bạn trai / gái, cha mẹ, con, anh chị em), và (v) cựu nhân viên, người thân của cựu nhân viên Poipet và những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Poipet trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày cuối cùng làm việc với Poipet (bao gồm những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Poipet). Poipet không thể xác minh tính hợp pháp của Dịch vụ ở từng quốc gia, việc xác minh tính hợp pháp này là trách nhiệm của Quý Khách.

Poipet không có trách nhiệm pháp lý cho tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc cập nhật của Dịch vụ được cung cấp, ví dụ, các kết quả đăng tại Site. Poipet cũng không nhận trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của kết quả trực tuyến, thống kê và kết quả giữa trận của loại cược trong trận.

Poipet có quyền yêu cầu Quý Khách cung cấp chứng từ xác minh tuổi bất cứ lúc nào để bảo đảm rằng đối tượng vị thành niên không sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa chúng tôi có quyền tạm khóa, hủy tài khoản và loại trừ Quý Khách tạm thời hoặc vĩnh viễn trong việc sử Dịch vụ nếu Quý Khách không cung cấp được chứng từ hợp lệ, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ Quý Khách chưa đủ tuổi.

Mã, cấu trúc và tổ chức của Phần mềm được bản quyền, quyền bảo mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác bảo vệ. Quý Khách không được phép:

 1. chuyển tiếp các dịch vụ phát sóng hoặc đoạn quay sự kiện từ Site Poipet đến bất cứ cá nhân và/hoặc chuyển tiếp hay một cách khác là đăng tải những tư liệu này trên bất cứ các trang mạng truyền thông điện tử hoặc dịch vụ khác mà có thể được truy cập từ bất cứ bên thứ ba nào.
 2. Sao chép, phát tán, xuất bản, thiết kế hoặc biên soạn lại, tách rời, sửa đổi, hoặc dịch Phần mềm hay bất kỳ cố gắng truy cập nào vào mã nguồn để tạo ra phiên bản từ mã nguồn của Phần mềm hoặc các sản phẩm tương tự;
 3. Bán, cho, cấp phép, chuyển giao, phân phối, thuê hoặc cho thuê Phần mềm;
 4. Cung cấp Phần mềm cho bất kỳ ai khác thông qua mạng máy tính hoặc các phương tiện khác;
 5. Xuất khẩu phần mềm sang nước khác (bằng thiết bị điện tử hoặc các phương tiện khác) mà không có giấy phép của Poipet, hoặc
 6. Sử dụng Phần mềm trái Pháp luật hoặc quy định.

(các hành vi trên là "Sử dụng trái phép")

Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc Quý Khách thực hiện việc Sử dụng trái phép trên. Quý Khách phải thông báo ngay cho Poipet khi phát hiện hành vi sử dụng trái phép và hỗ trợ Poipet tiến hành điều tra theo các thông tin Quý Khách đã cung cấp.

Thuật ngữ "Poipet" và bất kỳ các thương hiệu, tên dịch vụ và/hoặc tên giao dịch khác đôi khi được Poipet sử dụng tại Site (gọi chung là "Thương hiệu"), là các thương hiệu, tên dịch vụ và/hoặc tên giao dịch của Poipet hoặc của một trong các công ty thành viên và/ hoặc nhà cấp phép của Poipet, và các tổ chức này được toàn quyền đối với các Thương hiệu đó. Ngoài ra, các nội dung khác tại Site, bao gồm, nhưng không bị giới hạn, Phần mềm, hình ảnh, biểu đồ, ảnh chụp, đồ họa, video, nhạc, âm thanh, văn bản, dịch vụ phát sóng hoặc đoạn quay sự kiện (gọi chung là "Nội dung Site") thuộc sở hữu của Poipet hoặc các công ty thành viên và/ hoặc nhà cấp phép của Poipet và được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác. Do đó, Quý Khách nhận thức được rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ và Site, Quý Khách không có quyền nào đối với Nội dung Site, hoặc bất kỳ phần nào liên quan đến Nội dung Site. Quý Khách không được phép sử dụng Nội dung Site trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Poipet hoặc sử dụng trái với quy định pháp luật được áp dụng để bảo vệ quyền Sở hữu Trí tuệ của Poipet.

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Quý Khách hoàn toàn hiểu và chấp nhận theo các quy định của Thoả thuận này khi các quy định được sửa đổi và/hoặc bổ sung bởi Poipet về sau. Poipet có quyền sửa đổi Thoả thuận hoặc bất kỳ phần nào trong Thỏa thuận vào bất cứ lúc nào. Khi sửa đổi và/hoặc bổ sung, Poipet sẽ đăng tải thông báo tại Site. Quý Khách có trách nhiệm xem xét và kiểm tra thường xuyên các Điều khoản và điều kiện và Chính sách bảo mật để bảo đảm Quý Khách đồng ý với các nội dung đã nêu và nếu Quý Khách tiếp tục sử dụng Site đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận những điều khoản sửa đổi và/hoặc bổ sung trong Thoả thuận.

Các cược đặt trước thời điểm sửa đổi và/hoặc bổ sung sẽ căn cứ vào Điều khoản và điều kiện trước đó. Các cược đặt sau thời điểm sửa đổi và/hoặc bổ sung sẽ căn cứ vào Điều khoản và điều kiện mới. Nếu như Quý Khách không chấp nhận sự thay đổi, cách duy nhất Quý Khách có thể làm là chấm dứt Thoả thuận.

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG – TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

Là một phần điều kiện của việc sử dụng Dịch vụ, Quý Khách cam kết và bảo đảm rằng Quý Khách sẽ không sử dụng hoặc truy cập Site, Dịch vụ, Phần mềm và các Thông tin với các mục đích phi pháp trong khuôn khổ luật pháp mà Quý Khách phải chịu, hoặc bị cấm hay vi phạm các điều khoản khác của Thoả thuận. Cụ thể là (và cộng thêm với các trách nhiệm và cam kết khác trong Thoả thuận), Quý Khách cam kết và đảm bảo các điều kiện sau khi sử dụng Dịch vụ:

 1. Quý khách không bị pháp luật ngăn cấm;
 2. Quý Khách hành động trên tư cách pháp nhân của chính mình và không thay mặt người khác hoặc công ty;
 3. Quý Khách đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ là tự nguyện và chấp nhận rủi ro;
 4. Quý Khách không bị suy đoán hay phân loại như một con bạc bị ép buộc;
 5. Quý Khách đã trên 18 tuổi hoặc hơn tuổi quy định theo luật pháp của nước sở tại;
 6. Quý Khách không phải là nhân viên và/hoặc là người thân của nhân viên Poipet và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Poipet.
 7. Trường hợp Quý Khách đã làm việc với Poipet (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Poipet) và/hoặc Quý Khách là người thân của cựu nhân viên Poipet (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Poipet) thì thời gian làm việc đã chấm dứt hơn sáu (6) tháng trước.
 8. Quý Khách đồng ý việc sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Quý Khách (bao gồm cả các thông tin liên quan đến phương thức thanh toán) vì mục đích sử dụng Dịch vụ. Các thông tin Quý Khách cung cấp sẽ được quản lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi;
 9. Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các khoản thuế có thể có trên số tiền thắng cược của Quý Khách;
 10. Quý Khách chỉ sử dụng Site với tư cách cá nhân. Quý Khách chỉ được phép đặt cược với mục đích giải trí cá nhân;
 11. Quý Khách hiện không cư ngụ tại các quốc gia/vùng lãnh thổ Úc, Bỉ, Cộng hòa Síp, Đan Mạch (bao gồm Greenland và Quần đảo Faroe ), Đức, Hy Lạp, Hong Kong, Iran, Israel, Hà Lan, Bắc Triều Tiên, Philippines, Bồ Đào Nha, Romania , Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Ý và Pháp, bao gồm cả Guadeloupe, Reunion, Martinique, Guiana thuộc Pháp, Polynesia thuộc Pháp, Mayotte, New Caledonia, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Quần đảo Saint Pierre và Miquelon và Wallis và Futuna.
 12. Quý Khách nhận thức được nguy cơ thua cược khi sử dụng Dịch vụ và Site, và Poipet không chịu trách nhiệm những khoản thua này;
 13. Tiền Quý Khách đặt cược không có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp hay phạm tội;
 14. Quý Khách sẽ không thực hiện các hành vi phạm tội hay phi pháp thông qua tài khoản Quý Khách đăng ký với chúng tôi. Quý Khách cũng không cho phép người khác sử dụng tài khoản cá cược của Quý Khách và Dịch vụ vào các hoạt động phi pháp theo quy định luật pháp áp dụng cho Quý Khách hoặc cho chúng tôi;
 15. Quý Khách chấp thuận giữ bí mật tên tài khoản và mật khẩu của Quý Khách và không cho người khác sử dụng. Nếu Quý Khách để quên, quên hoặc đánh mất tên tài khoản hoặc mật khẩu, Quý Khách nên thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi ngay lập tức. Các thông tin bảo mật mới sẽ được cung cấp cho Quý Khách;
 16. Quý Khách phải đảm bảo bí mật của tài khoản và các thông tin đăng nhập. Tất cả các lệnh cược thực hiện trên Poipet thông qua tên và mật khẩu đã được sử dụng sẽ được coi là hợp lệ;
 17. Quý Khách sẽ không sử dụng Dịch vụ, Site, Thiết bị, Phần mềm hay Thông tin bằng bất cứ cách nào có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng của những thành viên khác;
 18. Quý khách sẽ không nài xin hay tìm kiếm bất cứ cách thức nào để có được bất kỳ thông tin nào liên quan đến những người sử dụng khác;
 19. Quý khách sẽ không tải lên hay phân phối bất kỳ chương trình, tập tin hay dữ liệu chứa virus có thể ảnh hưởng sự vận hành hoạt động của Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và/hoặc Site;
 20. Quý Khách không được tìm cách sửa đổi, thiết kế hoặc biên soạn lại hoặc tách rời Phần mềm bằng bất cứ cách thức nào;
 21. Quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ dụng cụ, người máy,gián điệp, phần mềm, thủ tục hoặc phương pháp khác (hay bất kỳ cách nào có bản chất của những điều đã nói ở trên) để can thiệp hay nỗ lực can thiệp vào chức năng hoạt động bình thường của Dịch vụ, Thiết bị, Phần mềm, Site, Thông tin hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp qua Site và/hoặc qua Thiết bị. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo bao gồm, nhưng không giới hạn,người máy bị nghiêm cấm liên quan đến dịch vụ. Tất cả các hoạt động liên quan đến việc sử dụng dịch vụ phải được thực hiện bởi cá nhân người chơi thông qua việc sử dụng phần mềm của chúng tôi;
 22. Quý khách sẽ không đăng hay chuyển lên Site và/hoặc Dịch vụ hoặc đến bất kỳ người sử dụng nào khác bất kỳ tài liệu nào trái pháp luật, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, sỗ sàng, khiêu khích, trái với đạo đức và văn hóa, hoặc bất kỳ tài liệu nào góp phần khuyến khích các hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến tư cách công dân hoặc hành vi phạm pháp khác;
 23. Quý khách sẽ không đề xướng và/hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, thư liên hoàn hay gửi/truyền "thư quảng cáo", " thư rác", hay bất kỳ hình thức bom thư nào nhằm vào Poipet;
 24. Quý khách không được phép sở hữu nhiều hơn một tài khoản. Nếu chúng tôi biết được Quý khách có sở hữu hoặc có liên quan đến nhiều hơn 1 tài khoản, Poipet có quyền xem các tài khoản đó là một, hoặc khóa các tài khoản đó và chấm dứt Thỏa thuận.

Với việc đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện trên, nếu những giao dịch của Quý Khách có dấu hiệu tội phạm hoặc hành vi khả nghi, Poipet được quyền báo cho Cơ quan có thẩm quyền tại Nước sở tại mà không cần thông báo hoặc giải thích cho Quý khách biết trước.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Quý Khách phải điền vào đơn xin đăng ký mở tài khoản và thành viên như quy định tại Site.

Quý Khách đồng ý việc sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Quý Khách (bao gồm cả các thông tin liên quan đến phương thức thanh toán) vì mục đích sử dụng Dịch vụ. Các thông tin Quý Khách cung cấp sẽ được quản lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi;

Quý Khách cam kết rằng tất cả các thông tin mà Quý Khách cung cấp cho Poipet là đầy đủ và xác thực. Quý Khách cũng cam kết rằng sẽ cập nhật những thông tin này thường xuyên, đầy đủ và chính xác mỗi khi Quý khách có sự thay đổi. Để xác nhận tên và địa chỉ của Quý Khách, Poipet có quyền yêu cầu xác nhận các thông tin trên qua bưu điện.

Tài khoản của Quý Khách phải đúng với họ tên thật tại Chứng Minh Nhân Dân và tên trên các thẻ tín dụng hay các tài khoản thanh toán khác mà Quý Khách sử dụng để gửi hay nhận tiền.

Chúng tôi có quyền từ chối đăng ký của Quý Khách mà không cần thông báo, hay nêu lý do, hay chịu trách nhiệm đối với Quý Khách. Khi các thông tin đăng ký của tài khoản không chính xác, không đúng hoặc không đầy đủ, Poipet có quyền khóa tài khoản, hoàn trả số tiền gửi về tài khoản nguồn đã gửi tiền và hủy tất cả lệnh cược đã đặt.

ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH

Poipet.net lưu trữ tiền của Khách Hàng tách biệt hoàn toàn với các khoản tiền của công ty. Điều này có nghĩa chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ tiền của Khách Hàng,  số tiền này được đảm bảo và tách biệt với những nguồn tiền của các tài khoản công ty khác mà chúng tôi nắm giữ . Trong trường hợp phá sản, tiền của Khách Hàng trong các tài khoản dự trữ đó được bảo toàn và sẽ không thuộc về bên thanh lý. Sự thu xếp này thỏa điều kiện ở mức  trung bình của UK Gambling Commission về vấn đề tách biệt tài khoản của khách Hàng.

ĐIỀU KHOẢN XÁC NHẬN LỆNH CƯỢC

 1. Tất cả lệnh cược ở website Poipet tuân theo Luật chơi của từng môn chơi cụ thể, và tuân theo quy định của Thoả thuận này.
 2. Trừ các trường hợp cố ý, Poipet sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi do con người, lỗi do đánh máy trong khi đăng tin các tỉ lệ cược. Trong trường hợp những lỗi đó xảy ra, Poipet có quyền huỷ các lệnh đặt cược bị ảnh hưởng.
 3. Bất chấp các điều khoản khác của Thoả thuận, Poipet có quyền từ chối bất cứ lệnh cược nào, mà không cần giải thích.
 4. Chỉ có lệnh cược đặt qua Internet và/hoặc qua Thiết bị tuân thủ Điều khoản và điều kiện mới được chấp nhận. Bất cứ cách thức đặt cược nào khác (dù qua bưu điện, email, fax hay cách nào khác) cũng sẽ không được chấp nhận và khi nhận được sẽ bị hủy bất kể kết quả. Các lệnh cược chỉ hợp lệ nếu tên tài khoản và mật khẩu được khai báo đúng, tài khoản có đủ số dư và Quý Khách được chúng tôi xác nhận rằng lệnh cược đã được chấp nhận. Lệnh cược chỉ được coi là hợp lệ sau khi một tin xác nhận hiện ra trên màn hình.
 5. Tất cả các cược sẽ được xem là hợp lệ nếu tên đăng nhập và mật khẩu của Quý Khách được nhập chính xác và nếu tài khoản của Quý Khách còn số dư.
 6. Quý Khách sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động và giao dịch sử dụng tên, số tài khoản, tên truy cập (hoặc kết hợp các thông tin trên) bất kể rằng lệnh cược đó có được Quý Khách cho phép hay không.
 7. Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chi tiết trong lệnh cược của Quý Khách. Một khi lệnh cược đã được đặt và được chúng tôi xác nhận, Quý Khách sẽ không thể huỷ, thu hồi lại hay đổi các lệnh cược đó. Lệnh cược sẽ được xem như bằng chứng quyết định về lệnh cược đặt của Quý Khách.
 8. Tất cả các lệnh cược được ghi lại trong nhật ký giao dịch của Poipet và là bằng chứng quyết định của tất cả các cược đặt và thời gian đặt cược.
 9. Tất cả các lệnh cược sẽ được cho là có giá trị và được chấp nhận bởi Poipet.com khi sự xác nhận thể hiện trên sao kê giao dịch của Quý khách.
 10. Ngoại trừ loại cược "trong trận", tất cả các cược đặt sau khi bắt đầu một sự kiện sẽ được xem là vô hiệu lực. Poipet có quyền từ chối những cược đặt như thế.
 11. Tất cả các lệnh cược sẽ được cho là không có giá trị khi kết quả của một trận đấu đã có vào thời điểm đặt cược của Quý khách. Poipet có quyền từ chối những cược đặt như thế.
 12. Thời gian bắt đầu quảng cáo, thẻ đỏ, bàn thắng và hoặc bất cứ thông tin nào hiển thị trên Website đều chỉ với mục đích tham khảo.
 13. Kết quả của trận đấu/sự kiện sẽ được quyết định vào ngày trận đấu/sự kiện đó kết thúc, trừ khi được quy định khác đi cho từng trận đấu/sự kiện cụ thể. Vì mục đích đặt cược, Poipet sẽ không công nhận tất cả các ý kiến phản đối hoặc các quyết định thay đổi kết quả. Poipet sẽ chỉ điều chỉnh các kết quả sai do lỗi của con người, lỗi hệ thống hoặc lỗi từ nguồn tham khảo của Poipet trong vòng 72 giờ kể từ khi công bố kết quả.
 14. Nếu Quý Khách có những trận hòa hoặc hủy trong cược xâu, số tiền thanh toán sẽ được tính dựa trên các trận hợp lệ còn lại.
 15. Quý Khách đồng ý và chấp nhận rằng tỉ lệ cược tại site có thể thay đổi và sẽ chỉ được tính cố định tại thời điểm Quý khách đặt cược.
 16. Khi có sai số rõ ràng hay lỗi hệ thống dẫn đến tỉ lệ cược sai hoặc tỉ lệ chấp không chính xác thì cược đặt đó, hoặc một phần cược đó (nếu là loại cược xâu) sẽ bị hủy.
 17. Trong trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật, Poipet có quyền tự xác nhận các cược Trong Trận được đặt vào thời điểm có tình huống nguy hiểm nếu tình huống đó không dẫn đến sự kiện hủy cược. Số dư tài khoản sẽ được trừ tương ứng với số tiền cược khách hàng đặt lúc đó.
 18. Tất cả các lệnh cược đặt đồng thời trên một sự kiện sẽ không được chấp nhận.
 19. Quyết định của Poipet là cuối cùng đối với các lệnh cược và các giao dịch liên quan.
 20. Quý Khách hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng các phần mềm chọn số ngẫu nhiên ("RNG") sẽ quyết định việc xáo bài và chia bài và các trò chơi cần chọn ngẫu nhiên khác khi tham gia Games.
 21. Quý Khách hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng kết nối mạng là không hoàn toàn ổn định. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cược đặt không đúng theo ý định của Quý Khách. Tất cả các lệnh cược đặt sẽ dựa trên lịch sử cược trong hệ thống của chúng tôi. Nếu Quý Khách không rõ về bất kỳ cược nào mà Quý Khách đã đặt, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc kiểm tra lịch sử cược trong sao kê tài khoản của Quý Khách.

THANH TOÁN GIAO DỊCH

Để sử dụng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, tên chủ thẻ phải giống tên đăng ký của tài khoản. Poipet có quyền từ chối thanh toán các giao dịch nếu tên của chủ thẻ khác với tên của chủ tài khoản tại Poipet.

Quý Khách có trách nhiệm trả toàn bộ số tiền nợ Poipet và/hay các thành viên khác. Liên quan đến các giao dịch do Quý Khách thực hiện, nếu chúng tôi nghi ngờ Quý Khách có ý định hoặc có liên quan đến việc sử dụng chứng từ giả hay các hành động gian lận khi sử dụng Site như giao dịch bằng thẻ bị đánh cắp và các hành động gian lận khác (bao gồm hồi tiền, lấy lại tiền gửi hoặc rửa tiền...)khi đó Poipet có quyền thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết, bao gồm ngăn chặn truy cập Site, khóa và/hoặc hủy tài khoản, thu hồi các khoản tiền trong tài khoản Poipet của Quý Khách và chia sẻ các thông tin (cùng với thông tin cá nhân của chủ tài khoản) cho các website cá cược trực tuyến, các tổ chức tài chính và/hoặc các cơ quan hoặc cá nhân liên quan khác có thẩm quyền. Poipet cũng có thể truy tố pháp luật đối với Quý Khách. Poipet sẽ yêu cầu Quý Khách trả tiền cho các chi phí phát sinh do những lý do vừa nêu.

Theo điều luật Isle of Man, tất cả khoản nợ về cược trực tuyến sẽ được thực thi theo pháp luật hiện hành.

Số tiền tối đa mà Quý khách có thể thắng trong một ngày, bất kể tiền cược bao nhiêu, là 1,500,000 đôla Mỹ hoặc ngoại tệ tương đương.

Tiền thắng cược không bao gồm số tiền đã đặt cược. Đối với cược xâu nhiều trận kết hợp, tiền thắng cược tối đa của trận đấu có mức qui định thấp nhất sẽ được áp dụng.

Nếu một số tiền được chuyển tới tài khoản của Quý Khách do sai sót, Quý Khách sẽ có trách nhiệm thông báo với chúng tôi ngay lập tức. Trước khi có thông báo của Poipet về vấn đề lỗi mà chúng tôi đang đề cập, mọi khoản tiền thắng cược phát sinh từ nguồn tiền Quý Khách có được do lỗi, dù có liên quan đến lỗi này hay không, sẽ không được công nhận và phải được trả về cho Poipet.

RÚT TIỀN

Tiền thắng cược sẽ được cập nhật vào tài khoản của Quý Khách và chỉ có thể rút theo Điều khoản và Điều kiện và sau khi Quý Khách cung cấp file hình ảnh chứng từ tùy thân có dán ảnh và/hoặc chứng từ thẻ tín dụng/ghi nợ theo yêu cầu của Poipet.

Quý Khách sẽ không thể rút tiền trong bất cứ trường hợp nào nếu như toàn bộ số tiền gửi vào chưa được sử dụng hết để đặt cược.

Khoản tiền được rút khỏi tài khoản chỉ có thể được thực hiện với cùng ngoại tệ của giao dịch gửi tiền thành công.

Quý Khách sẽ chi trả cho tất cả chi phí ngân hàng mà Poipet phải chịu do liên quan đến bất cứ giao dịch cá cược nào của Quý Khách. Poipet có quyền trừ và bù đắp các khoản trên từ tiền thắng cược của Quý Khách hoặc từ tài khoản tùy theo từng trường hợp.

TÀI KHOẢN KHÔNG SỬ DỤNG

Tài khoản Poipet của Quý Khách sẽ được phân loại là Tài khoản không sử dụng nếu Quý Khách không thực hiện bất kì giao dịch nào trong vòng sáu (06) tháng liên tục, tính từ lần đăng nhập cuối cùng vào tài khoản.

Nếu tài khoản Poipet của Quý Khách vẫn không được sử dụng sau mười tám (18) tháng liên tục kể từ lần đăng nhập cuối cùng, Poipet có quyền chuyển số dư còn lại trong tài khoản của Quý Khách cho các hoạt động từ thiện, và khóa tài khoản.

Trước khi khóa tài khoản không sử dụng, Poipet sẽ liên hệ với Quý Khách.

THƯỞNG

Khoản thưởng sẽ chỉ được sử dụng trong các trò chơi có quy định rằng sẽ có thưởng cho Quý Khách. Việc nhận Tiền thưởng sẽ tuân thủ theo quy định của Thoả thuận.

Quý Khách không thể rút Tiền thưởng từ tài khoản và không thể quy đổi thành tiền mặt để gửi vào tài khoản nếu Quý Khách không tuân thủ các điều khoản cụ thể theo qui định.

Poipet có quyền, mà không chịu ràng buộc bởi Quý Khách hay bất cứ một tổ chức nào, trong việc rút lại hoặc thay đổi các khoản tiền thưởng hay khuyến mãi và/hoặc các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan vào bất cứ lúc nào.

TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Việc tham gia vào các Games là sự tự nguyện, không ràng buộc và chấp nhận rủi ro của Quý Khách. Tham gia chơi Games đồng nghĩa với việc Quý Khách không cho rằng các Games hay Dịch vụ có tính chất xúc phạm, đáng chê trách, không công bằng, hay bất nhã trên bất cứ khía cạnh nào.

Pháp luật ở một số nước không đề cập tính hợp pháp của việc cá cược trên mạng trong khi một số nước khác cấm cá cược trực tuyến. Chúng tôi không khuyến khích khách hàng sử dụng Site và/hoặc Dịch vụ nếu như luật pháp của quốc gia của khách hàng không cho phép. Dịch vụ trên Site không có nghĩa là chúng tôi mời gọi, gạ gẫm hay chèo kéo khách hàng từ những nước xem hoạt động cá cược là phi pháp. Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Quý Khách tuân thủ luật pháp nơi Quý Khách cư ngụ và có quyền sử dụng Site và Dịch vụ một cách hợp pháp.

Dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả do sơ suất, Poipet cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát hay tổn thất, ở bất cứ mức độ nào, được cho rằng là xuất phát từ Site hoặc nội dung của Site; cũng như không chịu trách nhiệm, về việc chậm trễ, gián đoạn của đường truyền, do đường liên lạc bị hỏng, hay do bất cứ ai sử dụng hoặc lợi dụng Site hay nội dung trên Site, hoặc do nội dung Site bị lỗi hoặc thiếu thông tin.

Poipet không có trách nhiệm bảo hành, đại diện đối với các vấn đề về Dịch vụ, Site và Thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm, các nhà cung cấp viễn thông, thông tin, và không chịu trách nhiệm về bất cứ lỗi, sai phạm hay làm sai của các bên thứ ba.

Dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả do sơ suất, Poipet gồm các tập đoàn liên quan, đại lý, đối tác, nhân viên và người đại diện sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, mất mát hay chi phí, bao gồm, tổn thất hay thiệt hại kinh tế trực tiếp, gián tiếp phát sinh hoặc đặc biệt nghiêm trọng gây bởi hoặc liên quan đến việc Quý khách truy cập và sử dụng Dịch vụ, Site, Phần mềm và Thông tin, hoặc từ việc tải, cài đặt hay sử dụng Phần mềm, bất kể Poipet có được thông báo về các khả năng đó hay không.

Quý Khách thừa nhận rằng một phần hay toàn bộ Thông tin có thể là tạm thời và có thể được xem xét, thay đổi hay điều chỉnh như đã ghi trong phần điều kiện và điều khoản. Do đó Quý khách ý thức được rằng Thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo và không phải là lời đề nghị hay xúi giục; cũng như không thiết lập nền tảng cơ bản của bất cứ sự thay mặt, bảo đảm, nghĩa vụ hợp đồng, hay sự tín nhiệm ràng buộc Quý Khách với bất cứ Nhóm đối tượng nào.

Quý Khách biết và chấp nhận rằng những từ chối và giới hạn trách nhiệm trong Thoả thuận này là một sự chia sẻ công bằng và hợp lý các rủi ro và quyền lợi giữa trong Thỏa thuận sau khi đã xem xét các yếu tố liên quan, bao gồm, sự cân nhắc của Quý Khách đối với Poipet. Quý Khách cũng đồng ý rằng những từ chối và loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong các khuôn khổ luật pháp hiện hành.

Nếu có sự khác nhau giữa kết quả hiển thị trên Thiết bị của Quý Khách và trên hệ thống của chúng tôi, kết quả trên hệ thống sẽ quyết định kết quả Games. Hơn thế nữa, Quý Khách hiểu và đồng ý rằng (không xâm phạm tới các quyền lợi khác mà Quý Khách được hưởng) thông tin lưu trữ của Poipet sẽ là cơ sở pháp lý cuối cùng quyết định điều kiện Quý Khách tham gia Game và các tình huống có thể xảy ra.

Poipet không có trách nhiệm bảo hành, dù là trực tiếp hay ngụ ý, liên quan đến Dịch vụ mà Quý Khách được cung cấp “nguyên trạng”, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành hoặc đại diện cho các yếu tố như chất lượng, tính khả dụng, sự hoàn chỉnh hay độ chính xác của Dịch vụ.

Dù chúng tôi cố gắng cung cấp cho Quý Khách dịch vụ có chất lượng, độ an toàn và bảo mật cao nhất, chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không gián đoạn, luôn cập nhật và không có lỗi, cũng như không đảm bảo rằng các khiếm khuyết này sẽ được khắc phục hoặc Dịch vụ không có virus hoặc sâu máy tính.

Poipet có quyền đơn phương hoãn, ngưng, sửa đổi, bỏ bớt hoặc bổ sung thêm vào Dịch vụ, tạm thời hoặc dài hạn và với hiệu lực ngay lập tức và không cần phải thông báo đến Quý Khách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trên bất cứ phương diện nào về các khoản thiệt hại do điều này gây ra, cũng như không chịu trách nhiệm về các quyết định của Poipet trong vấn đề này.

CHẤM DỨT, ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ TƯỚC TÀI KHOẢN

Poipet có quyền đơn phương huỷ bất cứ khoản thắng hay tước số tiền trong tài khoản của Quý Khách, chấm dứt Thoả thuận và/hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ/khóa tài khoản của Quý Khách nếu:

 1. Chúng tôi xác định được rằng Quý Khách có hơn một tài khoản đã đăng ký với chúng tôi;
 2. Quý Khách vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận trong khi sử dụng Dịch vụ;
 3. Chúng tôi biết được rằng Quý Khách tham gia tại bất kỳ trang hoặc dịch vụ cá cược trực tuyến nào khác và bị nghi ngờ làm giả chứng từ, lừa đảo (bao gồm việc hồi tiền) hoặc các hoạt động gian lận, phi pháp khác;
 4. Quý Khách là nhân viên và/hoặc là người thân của nhân viên Poipet và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Poipet;
 5. Quý Khách là cựu nhân viên và/hoặc là người thân của cựu nhân viên của Poipet (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến Poipet) có thời gian kể từ ngày thôi việc chưa quá sáu (6) tháng.
 6. Các thông tin đăng ký của Quý Khách không chính xác hoặc không xác thực;
 7. Quý Khách không cung cấp các thông tin cá nhân đúng theo yêu cầu;
 8. Quý Khách không đủ tuổi quy định;
 9. Quý Khách hồi tố tiền hay gây ra sự hồi tố tiền đối với chúng tôi; hoặc sự từ chối bất cứ khoản mua hay gửi tiền nào Quý Khách đã thực hiện với tài khoản của Quý Khách;
 10. Quý Khách cho người khác (cố ý hay vô ý) sử dụng tài khoản của Quý Khách;
 11. Quý Khách gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động phạm pháp hay trái phép;
 12. Quý Khách cố ý che giấu việc mình đang cư ngụ ở các quốc gia/vùng lãnh thổ Úc, Bỉ, Cộng hòa Síp, Đan Mạch (bao gồm Greenland và Quần đảo Faroe ), Đức, Hy Lạp, Hong Kong, Iran, Israel, Hà Lan, Bắc Triều Tiên, Philippines, Bồ Đào Nha, Romania, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Ý và Pháp, bao gồm cả Guadeloupe, Reunion, Martinique, Guiana thuộc Pháp, Polynesia thuộc Pháp, Mayotte, New Caledonia, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Quần đảo Saint Pierre và Miquelon và Wallis và Futuna.

Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị hoãn và/hay tài khoản của Quý Khách bị khóa theo như điều khoản nêu trong Thỏa thuận, việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được phục hồi và/hoặc tài khoản của Quý Khách được kích hoạt lại sau sự đính chính cần thiết (nếu có khả năng được đính chính) của Quý Khách và sự đính chính được xác nhận theo yêu cầu của chúng tôi.

Poipet có quyền mở tài khoản, duy trì, và đóng tài khoản của Khách hàng. Quyết định của Ban quản trị Poipet liên quan đến các vấn đề về tài khoản của Quý Khách, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Site, là quyết định cuối cùng và sẽ không xem xét hoặc giải quyết khiếu nại. Vì thế chúng tôi có quyền đóng tài khoản của Khách hàng bất kỳ lúc nào và với bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Quý Khách trước khi đóng tài khoản, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng về mặt khả thi hoặc pháp lý.

VI PHẠM THỎA THUẬN VÀ BỒI THƯỜNG

Bất chấp tất cả các quyền lợi khác, nếu Quý Khách vi phạm toàn bộ hay một phần, bất cứ điều khoản nào trong Thoả thuận, Poipet có quyền sử dụng các biện pháp phù hợp, bao gồm cả việc chấm dứt Thỏa thuận, ngăn chặn ngay lập tức việc truy cập Dịch vụ và Site, đóng tài khoản Poipet của Quý Khách, tước các khoản tiền liên quan đến tài khoản Poipet và/hoặc biện pháp pháp lý đối với Quý Khách.

Quý Khách đồng ý bồi thường hoàn toàn, bảo vệ, không gây tổn hại đến Poipet, các cổ đông, nhân viên, giám đốc, người cấp phép, người được cấp phép và được Poipet cấp phép, hội viên và các đơn vị trực thuộc Poipet khỏi các khiếu nại, yêu cầu bồi thường, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí, bao gồm chi phí pháp lí và các chi phí phát sinh khác có thể xảy ra bởi các lý do sau:

 1. Quý Khách vi phạm toàn bộ hoặc một phần của Thỏa thuận;
 2. Quý Khách vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của bất kỳ bên thứ 3 liên quan; và
 3. Quý Khách hoặc bất kỳ ai khác, có hoặc không có ủy quyền của Quý Khách sử dụng thông tin của Quý Khách để truy cập vào Site và Dịch vụ.

QUYỀN ƯU TIÊN

Luật chơi Games và các Điều Khoản và Điều Kiện khác quy định việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ và Site sẽ là một phần không tách rời của Thoả thuận.

Ngoại trừ có quy định cụ thể khác, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa luật chơi Games với Điều Khoản và Điều Kiện quy định việc sử dụng và truy cập Dịch vụ và Site của Poipet thì luật chơi Games sẽ có giá trị pháp lý cao hơn.

LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH

Thỏa thuận và những vấn đề khác có liên quan sẽ được kiểm soát và giải thích theo luật của Isle of Man. Mỗi bên phải đồng ý rằng chỉ duy nhất tòa án Isle of Man có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại, tranh chấp hoặc sự khác biệt liên quan đến Thỏa Thuận và bất kỳ vấn đề phát sinh, và tòa án được hủy bỏ bất kỳ quyền nào nếu cần, trong các trường hợp được đưa ra xét xử, và có quyền tuyên bố rằng một trường hợp đã được xem xét trong bối cảnh không thích hợp hoặc thông qua một tòa án không có thẩm quyền.

Tranh Chấp

Nếu Quý Khách có khiếu nại về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tại Poipet, vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng tại: http://poipet.net/ với chi tiết khiếu nại của Quý Khách. Chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết khiếu nại theo đúng quy trình sau đây:

Quy trình Giải Quyết Khiếu Nại – Bước đầu giải quyết khiếu nại, Poipet sẽ điều tra vấn đề một cách công bằng, khách quan và sẽ gửi kết quả điều tra/hoặc quyết định của chúng tôi đến Quý Khách càng sớm càng tốt. Quý Khách có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu hoặc chứng cứ thích hợp để hỗ trợ chúng tôi trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Thay Đổi Quyết Định Tranh Chấp – Tất cả khiếu nại không thể giải quyết theo Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại của chúng tôi có thể được gửi đến các cơ quan độc lập có liên quan để xét xử vụ tranh chấp.

Cơ quan có thẩm quyền thích hợp để liên hệ trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến cá cược hoặc không cá cược là chính phủ Hoàng Gia Campuchia Giám Sát của ủy ban cờ bạc quốc tế: https://www.gov.im/gambling/. Địa chỉ bưu chính: 998F, Group 50, Kbal Spean Village, Poipet Commune, Auchav District, Banteay Meanchey Province, Poipet, Cambodia..

Khi một tranh chấp được chuyển đến cơ quan độc lập có liên quan, tranh chấp này sẽ được giải quyết theo đúng luật pháp và quy trình giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định của họ sẽ là quyết định cuối cùng và bắt buộc, và do đó Quý Khách sẽ không thể khiếu nại thêm với các tòa án.

THỎA THUẬN KHÁC

Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt giữa các phiên bản dịch của Thỏa Thuận.

Nếu một điều khoản của Thỏa Thuận này không hợp pháp hoặc trở nên không hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thi hành ở bất kỳ nước nào thì sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính khả thi của các điều khoản khác tại nước đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của các điều khoản đó ở các quốc gia khác.

Các đề mục của Thỏa Thuận chỉ để tiện tham khảo và không ảnh hưởng đến nội dung hoặc ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào.

Nếu Poipet không thể hay chậm trễ trong việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào theo Thoả thuận vì những lý do vượt ngoài tầm xử lý, bao gồm,: các hiện tượng tự nhiên, quy định của chính phủ, chiến tranh, nổi dậy, hỏng đường dẫn hoặc hệ thống, hỏng hoặc gián đoạn việc cung cấp dịch vụ viễn thông hay băng thông rộng, điện yếu hay mất điện, thiếu hoặc hỏng trang thiết bị,... những sự thất bại hay chậm trễ đó sẽ không cấu thành sự vi phạm của Thỏa thuận.

Việc Poipet thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ điều khoản, bồi thường, quyền hạn hoặc đặc quyền nào dưới đây sẽ không được hiểu là sự từ bỏ các điều khoản, bồi thường, quyền hạn hoặc đặc quyền đó.

Poipet có quyền ủy quyền Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Quý Khách không thể ủy quyền bất cứ quyền lợi hoặc nghĩa vụ nào của Quý Khách theo thỏa Thuận này.

Không có bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này có thể tạo ra hoặc đem tới quyền lợi hoặc các lợi ích khác cho những bên thứ ba không liên quan đến Thỏa Thuận.

Không có bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này có thể tạo ra hoặc cho thấy rằng tạo ra một quan hệ đối tác, chi nhánh, hợp đồng tín nhiệm, mối quan hệ ủy thác hoặc liên doanh giữa Poipet và Quý Khách.

&