Nạp Tiền

NẠP TIỀN 24/7

 

1.      TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI

Họ tên người nạp tiền

Tên đăng nhập

Số tiền nạp

Số tài khoản gửi

Số tài khoản nhận

Thời gian nạp

=>> Đến số Hotline công ty.

2.      ĐIỆN THOẠI TRỰC TIẾP ĐẾN HOTLINE

3.      QUA LIVE CHAT