Rút Tiền

RÚT TIỀN 24/7

 

1.      NHẮN TIN ĐIỆN THOẠI

Họ tên người rút tiền

Tên đăng nhập

Số tiền rút

Số tài khoản nhận

=>> Đến số Hotline công ty.

2.      ĐIỆN THOẠI TRỰC TIẾP ĐẾN HOTLINE

3.      QUA LIVE CHAT